ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЕВРО-ВЕКТОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ В СФЕРЕ                 Корпоративных правоотношений в Украине Эстонии Чехии                 Судебной практики                 Адвокатские услуги                 Подготовка процессуальных документов                 Исковых заявлений                 Претензии                 Жалобы                 Обжалование                 Заявлений в государственные органы                 Представление и защита интересов                 В госорганах                 В исполнительном производстве                 По хозяйственным спорам                 Гражданским спорам                 Представление интересов по налоговым спорам                 Трудовым спорам                 Земельным спорам                 Административным спорам                                 Юридические услуги                 Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности                 Разрешение на отдельные виды хозяйственной деятельности                 Сертификация товаров услуг УкрСЕПРО                 Сертификат происхождения товаров                 Ветеринарный сертификат                 Техусловия на продукцию                 Патент                 Торговый знак                 Выписки Справки                 Регистрация предпринимателей                 Регистрация предприятий                 Ликвидация предприятий                 Регистрация объединений предприятий                 Регистрация общественных организаций                 Регистрация благотворительных фондов                 Регистрация объединений общественных организаций                 Регистрация изменений                
+38 (048) 771-91-05
+38 (044) 222-82-80
+38 (096) 518-28-38
+38 (099) 518-28-38
+38 (093) 190-70-47
 

 

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2005) складається з таких секцій:

Пошук по коду КВЕД-2005:
(Формат коду повинен бути у вигляді XX.XX.X де X–десяткова цифра.)   Приклад 40.30.0

Секція Назва
A

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

B

Рибальство, рибництво

C

Добувна промисловість

D

Переробна промисловість

E

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

F

Будівництво

G

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

H

Діяльність готелів та ресторанів

I

Діяльність транспорту та зв'язку

J

Фінансова діяльність

K

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

L

Державне управління

M

Освіта

N

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

O

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

P

Діяльність домашніх господарств

Q

Діяльність екстериторіальних організацій

 
Рейтинг@Mail.ru