Одесса: +38 (048) 7719105
Киев: +38 (044) 2228280
+38 (099) 5182838
+38 (096) 5182838
+38 (093) 1907047

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2005) складається з таких секцій:

Формат кодy повинен бути у вигляді XX.XX, де X–десяткова цифра, наприклад: 35.30

Консультація по питаннях вибору видів економічної діяльності (КВЕД) - 500 грн

Секція Назва
A

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

B

Рибальство, рибництво

C

Добувна промисловість

D

Переробна промисловість

E

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

F

Будівництво

G

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

H

Діяльність готелів та ресторанів

I

Діяльність транспорту та зв'язку

J

Фінансова діяльність

K

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

L

Державне управління

M

Освіта

N

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

O

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

P

Діяльність домашніх господарств

Q

Діяльність екстериторіальних організацій

Позвонить