ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЕВРО-ВЕКТОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ В СФЕРЕ                 Корпоративных правоотношений в Украине Эстонии Чехии                 Судебной практики                 Адвокатские услуги                 Подготовка процессуальных документов                 Исковых заявлений                 Претензии                 Жалобы                 Обжалование                 Заявлений в государственные органы                 Представление и защита интересов                 В госорганах                 В исполнительном производстве                 По хозяйственным спорам                 Гражданским спорам                 Представление интересов по налоговым спорам                 Трудовым спорам                 Земельным спорам                 Административным спорам                                 Юридические услуги                 Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности                 Разрешение на отдельные виды хозяйственной деятельности                 Сертификация товаров услуг УкрСЕПРО                 Сертификат происхождения товаров                 Ветеринарный сертификат                 Техусловия на продукцию                 Патент                 Торговый знак                 Выписки Справки                 Регистрация предпринимателей                 Регистрация предприятий                 Ликвидация предприятий                 Регистрация объединений предприятий                 Регистрация общественных организаций                 Регистрация благотворительных фондов                 Регистрация объединений общественных организаций                 Регистрация изменений                
+38 (048) 771-91-05
+38 (044) 222-82-80
+38 (096) 518-28-38
+38 (099) 518-28-38
+38 (093) 190-70-47
 

 

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010, КВЕД-2012, КВЕД-2013, КВЕД-2014, КВЕД-2015, КВЕД-2016) складається з таких секцій:

Пошук по коду КВЕД-2010, КВЕД-2012, КВЕД-2013, КВЕД-2014, КВЕД-2015, КВЕД-2016 :
(Формат коду повинен бути у вигляді XX.XX де X–десяткова цифра.)   Приклад 35.30

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
A

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
01

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

02

Лісове господарство та лісозаготівлі

03

Рибне господарство

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
B

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
05

Добування кам'яного та бурого вугілля

06

Добування сирої нафти та природного газу

07

Добування металевих руд

08

Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

09

Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
C

Переробна промисловість

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
10

Виробництво харчових продуктів

11

Виробництво напоїв

12

Виробництво тютюнових виробів

13

Текстильне виробництво

14

Виробництво одягу

15

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

16

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

17

Виробництво паперу та паперових виробів

18

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

19

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

20

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

21

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

22

Виробництво гумових і пластмасових виробів

23

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

24

Металургійне виробництво

25

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

26

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

27

Виробництво електричного устатковання

28

Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.

29

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

30

Виробництво інших транспортних засобів

31

Виробництво меблів

32

Виробництво іншої продукції

33

Ремонт і монтаж машин і устатковання

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
D

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
35

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
E

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
36

Забір, очищення та постачання води

37

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

38

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

39

Інша діяльність щодо поводження з відходами

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
F

Будівництво

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
41

Будівництво будівель

42

Будівництво споруд

43

Спеціалізовані будівельні роботи

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
G

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
45

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

46

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
H

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
49

Наземний і трубопровідний транспорт

50

Водний транспорт

51

Авіаційний транспорт

52

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

53

Поштова та кур'єрська діяльність

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
I

Тимчасове розміщування й організація харчування

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
55

Тимчасове розміщування

56

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
J

Інформація та телекомунікації

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
58

Видавнича діяльність

59

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

60

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

61

Телекомунікації (електрозв'язок)

62

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

63

Надання інформаційних послуг

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
K

Фінансова та страхова діяльність

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
64

Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

65

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування

66

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
L

Операції з нерухомим майном

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
68

Операції з нерухомим майном

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
M

Професійна, наукова та технічна діяльність

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
69

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

70

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

71

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

72

Наукові дослідження та розробки

73

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

74

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

75

Ветеринарна діяльність

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
N

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
77

Оренда, прокат і лізинг

78

Діяльність із працевлаштування

79

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

80

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

81

Обслуговування будинків і територій

82

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
O

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
84

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
P

Освіта

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
85

Освіта

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Q

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
86

Охорона здоров'я

87

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

88

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
R

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
90

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

91

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

92

Організування азартних ігор

93

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
S

Надання інших видів послуг

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
94

Діяльність громадських організацій

95

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

96

Надання інших індивідуальних послуг

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
T

Діяльність домашніх господарств

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
97

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

98

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання

КВЕД 2010-2016
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
U

Діяльність екстериторіальних організацій і органів

КВЕД 2010-2016
Розділ
Назва розділу
99

Діяльність екстериторіальних організацій і органів

 
Рейтинг@Mail.ru