Відкриття дитячого садочку в Україні

Відкриття дитячого садочку

 • Повний комплекс послуг.
 • Найкоротші строки.
 • Висока якість.
 • Гарантія результату.

Попередня консультація

9000.00 грн.

ВАША МЕТА

 • Стати успішним підприємцем у галузі дошкільної освіти;
 • Здійснення діяльності приватного дошкільного навчального закладу на законних підставах;
 • Надання послуг з виховання, освіти та розвитку дитини;
 • Відкрити власний дитячий садочок

Тоді вам знадобиться послуга: ВІДКРИТТЯ ДИТЯЧОГО САДКУ.

 НАША ПРОПОЗИЦІЯ

ЮК ЄВРОВЕКТОР надає високоякісні юридичні послуги з супроводу, організації, відкриттю та ліцензуванню освітньої діяльності навчальних закладів. Наша команда адвокатів та юристів оперативно справляється із завданням подібного роду, володіючи широкою базою знать та досвіду в данній галузі, та гарантує кваліфіковану допомогу на всіх етапах відкриття дитячого садочку. Ми піклуємося про імідж наших клієнтів, а отже прагнемо надати якісну правову допомогу в найбільш вигідні для клієнта терміни.

Замовивши цю послугу саме у нас, Ви гарантовано отримуєте:

 • Якісну юридичну консультацію з питання відкриття дитячого садку та його подальше обслуговування;
 • Розробка та складання бізнес плану;
 • Допомагаємо визначитися з вибором організаційно-правової форми:
 • Надаємо юридичну підтримку при виборі системи оподаткування, організації налогового та бухгалтерського обліку;
 • Погоджуємо і готуємо всі необхідні дозвільні та правовстановлюючі документи
 • Сприяємо в пошуку приміщення
 • Допомагаємо в орзанізації підбору персоналу
  • Проводимо кадрове забезпечення персоналу дитячого садка
  • Розробляємо і допомагаємо укласти трудові угоди
  • Оформлюємо необхідні накази, внутрішні інструкції, посадові інструкції, штатні розклади тощо
  • Організація медичних оглядів для з'ясування професійної придатності
 • Розробляємо та узгоджуємо внутрішню документацію необхідну для відкриття приватного дитячого саду та його успішної роботи
  • Розробляємо та узгоджуємо необхідні внутрішні документи для відкриття Вашого садку (при реєстрації – реєстраційна картка, готуємо устав, протоколи зборів, при необхідности нотаріальний супровід тощо), а також розробляємо угоди з партнерами
  • Організація навчально-виховного процесу, підбір програми розвитку дітей, затвердженої в установленому порядку МОН
  • Забезпечення медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі.

 ДЕТАЛЬНІШЕ

Якщо Ви знаходитеся саме в цьому розділі, швидше за все ідея відкриття дитячого садочка не раз відвідувала Вас. Але щось змушувало почекати з прийняттям даного рішення. Звичайно, зараз ми стикаємося з тим, що потрапити в державні дитячі садки практично неможливо. Записуватись до черги треба за кілька років. До того ж статистика стверджує, що державні дитячі сади здатні вмістити лише 65% дітей. А отже виникає питання: «А що ж робити всім іншим?!»

Крім того слід зазначити, що на сьогодні наші діти значно випереджають встановлені раніше норми вікового розвитку. Змалечку прагнуть пізнати якомога більше інформації, вбираючи її немов губка. Отже, варто врахувати розробку нових програм розвитку та виховання дитини, які будуть сприяти формуванню дітей як особистостей. Нажаль, не всі державні дитсадки можуть похвалитися сучасним підходом до раннього розвитку дитини. Тому дійсно виникає ідея створити приватний дошкільний навчальний заклад, яких на Україні поки що небагато, адже попит випереджає пропозицію. Але з чим прийдеться стикнутися при відкритті дитячого садку і який механізм реалізації цієї ідеї? Давайте розберемося.

Тож, слід зазначити, що дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, регламентація якої здійснюється Законом України «Про дошкільну освіту».

Дошкільний навчальний заклад – це навчальний заклад, який забезпечує реалізацію права дитини на одержання дошкільної освіти, її фізичний, розумовий та духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Таким чином, дитячий сад є юридичною особою і діє на підставі статуту.

Статут дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності розробляється згідно з Конституцією України, Закона України "Про освіту", Законом Украєни «Про дошкільну освіту» та Положенням про дошкільні навчальні заклади.

Відповідно, першим етапом у відкритті дитячого садку буде безпосередньо проходження процедури реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

Далі відзначимо, що дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку. Отже, другий етап – отримання відповідної ліцензії, а це досить трудомісткий процес, що вимагає уваги і часу. Він регламентується Постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності навчальних закладів». Дані ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про одержання ліцензії, а також організаційні, кадрові та технологічні вимоги щодо забезпечення здійснення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

У той період, поки будуть готуватися документи на отримання ліцензії, вже слід подумати про відповідне приміщення – етап третій. Адже приміщення для дитячого садка повинно відповідати всім вимогам, які описані в «Державних будівельних нормах», а також у загальноприйнятих санітарних нормах. Так, наприклад, підлога повинна мати утеплену основу, а стінам належить бути вологостійкими. Висота стелі не менше 3 м і підвіконня 0,6 м від підлоги. Вікна повинні виходити переважно на південну і східну сторони.

Крім цього слід врегулювати цілу низку організаційних питань. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється відповідно до програми (програм) розвитку дітей та навчально-методичних посібників, затверджених в установленому порядку МОН. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дитячі садки можуть організовувати освітній процес з одним або кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

Діяльність дитячого садку регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, ухвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою. План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою. Навчальний рік в дитячому саду починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – 1 червня по 31 серпня.

Важливе місце у відкритті дитячого садка відводиться саме підбору кваліфікованого педагогічного складу, медичного обслуговування дітей, а також організації харчування. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном. Адже діти – це сенс життя кожного з нас. А якщо Ви вирішили відкрити приватний дитячий садок, то Ви автоматично берете на себе відповідальність за життя та здоров'я кожної дитини. Саме тому з боку держави здійснюється контроль за діяльністю дитячих садків.

Як ми бачимо, відкриття дитячого садка - бюрократичний процес, але він вимагає великої концептуальної складової. Багато залежить від внутрішнього наповнення дошкільного закладу необхідними компонентами, програмами, спрямованими на виховання і розвиток дитини. Саме на цьому етапі реалізується сама ідея.

У свою чергу, ЮК "ЄВРОВЕКТОР" вже успішно пройшла всі етапи відкриття дитячих садків і має великий досвід організації підприємств з нуля. І прийнявши таке рішення, ми пропонуємо Вам всі турботи, пов’язані з реєстрацією, отриманням ліцензії на освітню діяльність тощо передати нам. Наша команда фахівців з легкістю впорається з цим завданням, а головне – Ви отримаєте якісний результат і кваліфіковану юридичну допомогу абсолютно без ризиків.

 УВАГА

Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:

 • забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
 • формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини. Дуже важливо саме на цьому віковому етапі закласти у дітей необхідні і фізичні задатки, і психологічне сприйняття соціуму в цілому.

Учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є:

 • діти дошкільного віку, вихованці, учні;
 • директори (завідуючі), заступники директора (завідуючого) з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;
 • помічники вихователів та няні у будинках дитини, яслах та яслах-садках;
 • медичні працівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
 • фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

Слід зазначити, що спільна робота – батьки-дитина-вихователь – принесе набагато більше результату, ніж робота в поодинці. Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах. Відвідування дитиною дитячого садка не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. А дитячий садок, у свою чергу, зобов'язаний сприяти:

 • збереженню та зміцненню фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
 • вихованню у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточуючих і довкілля;
 • формуванню особистості дитини, розвитку її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконанню вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпеченню соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

 ДОКУМЕНТИ

Документи, які потрібні для відкриття приватного дитячого садку, індивідуальні в кожному конкретному випадку, тому повний їх перелік може бути Вам наданий лише після вивчення матеріально-технічної бази клієнта.

 ЦІНА

Відкриття дитячого садочку – вартість.

Найменування послуг

Перелік заходів

Терміни

Вартість в грн.

1.

Відкриття дитячого садку

1 Вивчення матеріально-техничної бази.

2 Складання звіту про можливість організації дитячого садку на території (у приміщенні), яку визначив замовник.

3 Виконання послуги:

 • реєстрація підприємства;
 • розробка та узгодження технічної документації під будівництво/реконструкцію/ разработка и согласование технической документации под строительство/реконструкцию/переоснащення об'єктів нерухомості;
 • організація будівництва/реконструкції приміщень для відкриття дитячого садку;
 • організація електробезпеки;
 • організація экологічної безпеки;
 • організація протипожежної безпеки;
 • організація санітарно-епідеміологної безпеки;
 • організація оснащення дитячого садку;
 • получение дозвільної документації на приміщення, територію;
 • організація охорони праці;
 • організація системи якості дитячого садку;
 • організація методичного оснащення дитячого садку;
 • получение ліцензії на дитячий садок;
 • регистрация торгової марки;
 • оформлення документів на рекламну конструкцію.
 • ввід до експлуатації дитячого садку;

від 30 р.д.

Визначається після вивчення матеріально-техничної бази.

 ГАРАНТІЯ

Юридична компанія ЄВРОВЕКТОР протягом 8 років надає послуги фізичним та юридичним особам. Клієнти компанії, отримавши від нас одну послугу, клієнти продовжують співробітничати з нами і користуватись іншими послугами.

 ВАША МЕТА

Отримати послугу в стислі терміни і Ви готові винагородити виконавця.

 НАША МЕТА

Надати кваліфіковану допомогу в стислі терміни за винагороду.

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ЄВРОВЕКТОР ПРОПОНУЄ ЗАМОВНИКАМ БЕЗПЕКУ УГОДИ:

Гарантією виконання сторонами своїх зобов'язань є фіксація домовленостей на папері. Укладення договору в офісі компанії і оплата винагороди на розрахунковий рахунок компанії гарантує максимальну безпеку сторін.

@  АДРЕСА

Філія ПП "ЄВРОВЕКТОР"

Місто: Одеса

Адреса:вул. Велика Арнаутська 45

Телефон:+38 (048) 771 - 91 - 05
+38 (093) 190 - 70 - 47
+38 (096) 518 - 28 - 38
+38 (099) 518 - 28 - 38

E-mail:info@evrovektor.com
odessa@evrovektor.com

Skype:evrovektor

 ЯК ОТРИМАТИ ПОСЛУГУ

Зателефонувати в будь-який офіс компанії ЄВРОВЕКТОР – 5 хвилин.

Відповідь администратора, запис на консультацію до спеціаліста – 5 хвилин.

Отримати консультацію про послуги, заповнити заявку, внести передплату в розмірі 70% від загальної суми послуг на розрахунковий рахунок компанії – 20 хвилин.

Надає консультацію про комплекс послуг, допомагає заповнити заявку, складає договір, рахунок в размірі 70% від вартості комплекса послуг – 20 хвилин.

Надати особисто, через уповноважену особу чи через поштове відділення (документи, необхідні для отримання послуги) – 10 хвилин.

Підготовує документацію, необхідну для виконання послуги – встановлені договором строки.

Відпочиває чи займається своїми справами.

Виконує послугу – встановлені договором строки.

Прийняти від юридичної компанії ЄВРОВЕКТОР виконаний комплекс послуг і оплатити залишок в розмірі 30% – 20 хвилин.

Передати Замовнику виконаний комплекс послуг і прийняти оплату в розмірі 30% – 20 хвилин.

Всього 55 хвилин

Всього установлені договором строки.

Чому ми? З нами Ви отримаєте результат.

 УВАГА

Шановні читачі, партнери, клієнти компанії. Ми намагаємося підтримувати наші статті, описані в послугах, в актуальному стані і оперативно вносити зміни в них, однак, ЮК ЄВРОВЕКТОР не гарантує, що послуги, процедури, перелік документів, державні платежі або вартість наших послуг, описані в цій статті, актуальні на момент прочитання статті Вами.

Cтатті до послуг, описані на сайті ЮК ЄВРОВЕКТОР, – бачення і думка авторів, а самі послуги, що пропонуються юридичною компанією, носять рекомендаційний характер і відображають актуальність законодавчих актів на момент публікації послуги.

Інформація, посилання на законодавство або на інші статті по послугах ЮК ЄВРОВЕКТОР не гарантують їх актуальність або повний обсяг, оскільки:

1 На сьогоднішній день законодавство України має тенденцію до постійних змін, доповнень і винятків.

2 Інформації може бути досить для надання послуг компанією ЮК ЄВРОВЕКТОР, але недостатньо для самостійного застосування. Перш ніж самостійно здійснювати процедури, описані в цій статті, слід уважно ознайомитися з актуальним законодавством. Крім законодавства існують також практичні аспекти його застосування і технічні особливості різних процедур.

Будемо вдячні, якщо Ви звернетеся до наших фахівців.


Відкрити нафтопереробний завод в УкраїніВідкриття кальянної в Україні


Нашли ошибку в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Зателефонувати