Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010, КВЕД-2012, КВЕД-2013, КВЕД-2014, .., КВЕД-2020, КВЕД-2021) складається з таких секцій:

Формат кодy повинен бути у вигляді XX.XX, де X–десяткова цифра, наприклад: 35.30

Бажаєте отримати юридичну консультацію по КВЕД, натисніть на кнопку

Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
A
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Розділ
Назва розділу
01
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг
02
Лісове господарство та лісозаготівлі
03
Рибне господарство
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
B
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Розділ
Назва розділу
05
Добування кам'яного та бурого вугілля
06
Добування сирої нафти та природного газу
07
Добування металевих руд
08
Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів
09
Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
C
Переробна промисловість
Розділ
Назва розділу
10
Виробництво харчових продуктів
11
Виробництво напоїв
12
Виробництво тютюнових виробів
13
Текстильне виробництво
14
Виробництво одягу
15
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
16
Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння
17
Виробництво паперу та паперових виробів
18
Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації
19
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
20
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
21
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
22
Виробництво гумових і пластмасових виробів
23
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
24
Металургійне виробництво
25
Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
26
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
27
Виробництво електричного устатковання
28
Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.
29
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
30
Виробництво інших транспортних засобів
31
Виробництво меблів
32
Виробництво іншої продукції
33
Ремонт і монтаж машин і устатковання
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
D
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Розділ
Назва розділу
35
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
E
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Розділ
Назва розділу
36
Забір, очищення та постачання води
37
Каналізація, відведення й очищення стічних вод
38
Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів
39
Інша діяльність щодо поводження з відходами
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
F
Будівництво
Розділ
Назва розділу
41
Будівництво будівель
42
Будівництво споруд
43
Спеціалізовані будівельні роботи
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
G
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Розділ
Назва розділу
45
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
46
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
47
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
H
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Розділ
Назва розділу
49
Наземний і трубопровідний транспорт
50
Водний транспорт
51
Авіаційний транспорт
52
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
53
Поштова та кур'єрська діяльність
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
I
Тимчасове розміщування й організація харчування
Розділ
Назва розділу
55
Тимчасове розміщування
56
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
J
Інформація та телекомунікації
Розділ
Назва розділу
58
Видавнича діяльність
59
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів
60
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення
61
Телекомунікації (електрозв'язок)
62
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність
63
Надання інформаційних послуг
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
K
Фінансова та страхова діяльність
Розділ
Назва розділу
64
Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
65
Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування
66
Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
L
Операції з нерухомим майном
Розділ
Назва розділу
68
Операції з нерухомим майном
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
M
Професійна, наукова та технічна діяльність
Розділ
Назва розділу
69
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку
70
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування
71
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження
72
Наукові дослідження та розробки
73
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку
74
Інша професійна, наукова та технічна діяльність
75
Ветеринарна діяльність
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
N
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Розділ
Назва розділу
77
Оренда, прокат і лізинг
78
Діяльність із працевлаштування
79
Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність
80
Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань
81
Обслуговування будинків і територій
82
Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
O
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Розділ
Назва розділу
84
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
P
Освіта
Розділ
Назва розділу
85
Освіта
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Q
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Розділ
Назва розділу
86
Охорона здоров'я
87
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання
88
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
R
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Розділ
Назва розділу
90
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
91
Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
92
Організування азартних ігор
93
Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
S
Надання інших видів послуг
Розділ
Назва розділу
94
Діяльність громадських організацій
95
Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку
96
Надання інших індивідуальних послуг
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
T
Діяльність домашніх господарств
Розділ
Назва розділу
97
Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги
98
Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
U
Діяльність екстериторіальних організацій і органів
Розділ
Назва розділу
99
Діяльність екстериторіальних організацій і органів
Позвонить